Disclaimer

Disclaimer (Penafian) untuk radioMY

Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai sebarang pertanyaan mengenai penafian laman web kami, sila hubungi kami melalui Hubungi kami.

Penafian untuk radioMY

Semua maklumat di laman web ini - https://radiomy.online - diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan maklumat am sahaja. radioMY tidak membuat sebarang jaminan tentang kelengkapan, kebolehpercayaan, dan ketepatan maklumat ini. Sebarang tindakan yang anda ambil berdasarkan maklumat yang anda dapati di laman web ini (radioMY), adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri. radioMY tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian dan/atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Dari laman web kami, anda boleh melawat laman web lain dengan mengikuti pautan ke laman luar tersebut. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan pautan yang berkualiti hanya kepada laman web yang berguna dan beretika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat laman-laman ini. Pautan-pautan ini ke laman web lain tidak menunjukkan sokongan bagi semua kandungan yang terdapat di laman-laman ini. Pemilik laman dan kandungannya boleh berubah tanpa notis dan mungkin berlaku sebelum kami mempunyai peluang untuk mengeluarkan pautan yang mungkin telah menjadi 'rosak'.

Sila sedar juga bahawa apabila anda meninggalkan laman web kami, laman-laman lain mungkin mempunyai dasar privasi dan terma yang berbeza yang berada di luar kawalan kami. Sila pastikan untuk memeriksa Dasar Privasi laman-laman ini serta "Terma Perkhidmatan" mereka sebelum terlibat dalam apa-apa perniagaan atau memuat naik sebarang maklumat.

Penafian Hakmilik dan Tanggungjawab Konten di radioMY

Radiomy.online ingin dengan jelas menyatakan bahawa semua harta yang terdapat di platform ini adalah milik stesen radio yang berkaitan. Radiomy.online tidak memiliki hak milik ke atas sebarang kandungan yang disiarkan oleh stesen radio yang disenaraikan di platform ini.

Kami berperanan sebagai perantara antara pengguna dan stesen radio, dan tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan siaran radio yang disediakan. Semua hak kekayaan intelektual dan milikan terhadap kandungan tetap sepenuhnya milik stesen radio yang berkaitan. Justeru, Radiomy.online tidak bertanggungjawab atas kandungan siaran radio atau tindakan yang diambil oleh stesen radio yang disenaraikan di platform kami.

Persetujuan

Dengan menggunakan laman web kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan terma-terma kami.

Kemas kini

Sekiranya kami mengemaskini, meminda atau membuat sebarang perubahan kepada dokumen ini, perubahan tersebut akan dipaparkan secara ketara di sini.