TOS

Term Of Services (Syarat dan Terma)

Selamat datang ke radioMY!

Syarat dan terma ini menggariskan peraturan-peraturan untuk penggunaan Laman Web radioMY, yang terletak di https://radiomy.online.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima syarat dan terma ini. Jangan terus menggunakan radioMY jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi semua syarat dan terma yang dinyatakan di halaman ini.

Terminologi berikut digunakan dalam Syarat dan Terma, Pernyataan Privasi, dan Notis Penafian ini serta semua Perjanjian: "Klien", "Anda", dan "Pemilik" merujuk kepada anda, individu yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi syarat-syarat dan terma syarikat. "Syarikat", "Kita", "Kami", "Kami", dan "Kita", merujuk kepada syarikat kami. "Pihak", "Pihak", atau "Kita", merujuk kepada kedua-dua Klien dan kami. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan, dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Klien dengan cara yang paling sesuai bagi tujuan ekspres bertemu keperluan Klien dalam menyediakan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, mengikut dan tertakluk kepada undang-undang yang berkuat kuasa di Belanda. Sebarang penggunaan terminologi di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, kapitalisasi, dan/atau beliau atau mereka, dianggap sebagai boleh bertukar ganti dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Kuki

Kami menggunakan kuki. Dengan mengakses radioMY, anda bersetuju untuk menggunakan kuki mengikut Polisi Privasi radioMY.

Kebanyakan laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu bagi memudahkan orang yang melawat laman web kami. Beberapa rakan pengiklanan / rakan kongsi kami juga mungkin menggunakan kuki.

Komen

Bahagian-bahagian laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk memuat naik dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam sesetengah kawasan laman web. radioMY tidak menyaring, mengedit, menerbitkan, atau menilai Komen sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak mencerminkan pandangan dan pendapat radioMY, ejennya, dan/atau rakan kongsi. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat individu yang memuat naik pandangan dan pendapat mereka. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, radioMY tidak akan bertanggungjawab atas Komen atau sebarang liabiliti, kerosakan atau kos yang disebabkan dan/atau ditanggung sebagai hasil daripada penggunaan dan/atau pemuatan dan/atau penampilan Komen di laman web ini.

radioMY berhak untuk memantau semua Komen dan mengeluarkan mana-mana Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menggugat, atau menyebabkan pelanggaran terhadap Syarat dan Terma ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

  • Anda berhak memuat naik Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
  • Komen tidak melanggar mana-mana hak milik intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau cap dagang mana-mana pihak ketiga;
  • Komen tidak mengandungi sebarang bahan yang memfitnah, memfitnah, menjijikkan, tidak senonoh atau sebaliknya material yang tidak sah yang merupakan suatu invasi privasi;
  • Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau aktiviti komersial atau tidak sah.

Anda dengan ini memberikan radioMY lesen tidak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, mengedit, dan memberikan kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan mengedit sebarang Komen anda dalam apa jua bentuk, format, atau media.

Pautan ke Kandungan Kami

Organisasi-organisasi berikut boleh memautkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

  • Agensi kerajaan;
  • Enjin carian;
  • Organisasi berita;
  • Pengedar direktori dalam talian boleh memautkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka memautkan ke Laman Web perniagaan lain yang disenaraikan; dan
  • Perniagaan yang Diakreditasi secara Sistemik kecuali organisasi bukan untung yang meminta derma, pusat beli-belah amal, dan kumpulan kutipan derma yang mungkin tidak memautkan ke laman web kami.

Organisasi-organisasi ini boleh memautkan ke halaman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat Laman Web lain selagi pautan: (a) tidak menipu dalam apa jua cara; (b) tidak secara palsu mengandaikan penajaan, sokongan atau pengesahan pihak yang memautkan dan produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang memautkan.

Pemadam pautan dari laman web kami

Jika anda menjumpai mana-mana pautan di Laman Web kami yang dianggap mengganggu atas sebab tertentu, anda bebas untuk menghubungi dan memberitahu kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk memadam pautan tetapi kami tidak berkewajiban untuk melakukannya atau untuk memberi respons kepada anda secara langsung.

Kami tidak menjamin bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kelengkapannya atau ketepatannya; juga kami tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web ini kekal tersedia atau bahawa bahan di laman web ini dikekalkan sehingga kini.

Penafian

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan dari apa jua sifat.